3-FEA

175kr5,395kr

Identifikation: Vitt pulver
Synonymer: 3-Fluoroethamphetamine
Systematiskt namn: 1-(3-fluorophenyl)-2-ethylaminopropane
Psykoaktiv klass: stimulant / empatogen
Kemisk klass: amfetamin
Föregångare: 3-FA, 4-FA

Nollställ
Artikelnr: FEA0101 Kategori:

Beskrivning

3-FEA

3-FEA, systematiskt namn: 1-(3-fluorophenyl)-2-ethylaminopropane. Tillhör de psykoativa klasserna stimulanter & empatogener, och den kemiska klassen amfetamin.

Tidiga rapporter har hittills tillkännagett 3-FEA som en måttligt potent serotonindominant substans. Producerar en unik balans mellan empatogeniska och stimulerande effekter. Det finns begränsat med information gällande toxicitet. Verkningsmekanismerna är ej helt klarlagda.

Rekommenderar försiktighet vid hantering av denna substans. Ska ej användas rekreationellt utan endast för forskningsändamål, och då inte på/av människor eller djur. Vi ser gärna att du som kund har nödvändig erfarenhet och utrusning tillhands för att inte skada dig själv och andra. Hålls borta från barn och djur.

psychonautwiki